Siirry suoraan sisältöön

Opetussuunnitelmat


Humanistinen ammattikorkeakoulu tarjoaa opintoja ammattikorkeakoulututkintoon sekä ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa. Opiskelijat voivat suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Yhteisöjen kehittämisen vahvuusalalla (yhteisöpedagogikoulutus) voit opiskella nuorisotyön, järjestötyön, työyhteisöjen kehittämisen ja seikkailukasvatuksen ammattilaiseksi.

Kulttuurituotannon vahvuusalalla (kulttuurituottajakoulutus) opiskelet kulttuurituotannon ja projektihallinnon ammattilaiseksi sekä saat eväät toimia luovan talouden yrittäjänä.

Tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden vahvuusalalla (tulkkikoulutus) kouluttaudut viittomakielen tulkiksi tai puhetta korvaavan kommunikaation asiantuntijaksi ja kommunikaatio-ohjaajaksi.

Koulutuksen osaamistavoitteet on kuvattu opetussuunnitelmassa. Humakin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia ja rakentuvat opintokokonaisuuksista. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit. Opetussuunnitelmien sisältöä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

Humakissa opetuksen lähtökohtana valmennuspedagogiikka. Valmennuspedagogiikan keskeisiä elementtejä ovat työelämäperustainen ja yhteisöllinen oppiminen sekä vuorovaikutus. Opiskelijan osaaminen rakentuu sekä opetuksen että käytännön kokemuksien, kuten työelämäprojektien ja harjoitteluiden, kautta.